Термопомпи Земя-Вода

Неизчерпаема топлинна енергия от почвата на вашия терен чрез термопомпа Земя-Вода

Термопомпа Heliotherm

Термопомпа Земя-Вода. Официален партньор на Heliotherm за България: Мултиклима ЕООД

Предназначение на геотермалните инсталации с

термопомпа Земя-Вода

Какво е геотермална инсталация?Топлинната енергия в земните недра се нарича геотермална енергия. Отоплителните инсталации с термопомпа Земя-Вода изпомпват топлинна енергия от земята т. е. изпомпват геотермална енергия. Затова тези отоплителни инсталации се наричат още ГЕОТЕРМАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда геотермални инсталации с термопомпи Земя-Вода, производство на HELIOTHERM, Австрия.

Като използвате неизчерпаемата топлинна енергия от почвата на вашия терен, може да намалите с около 70-80% разходите за отопление на вашата постройка: къща, вила, административна сграда, производствени и складови помещения и др.Приложение на геотермалните инсталацииГеотермалните инсталации ви дават възможност да използвате терена около сградата за:

  • отопление на сградата през студените сезони ;
  • охлаждане на сградата през горещите сезони;
  • затопляне на чиста вода за битови нужди,
  • затопляне на вода за басейни и др.
Видове инсталации с термопомпи Земя-Вода

Ако разгледаме съвсем опростено схема на геотермална инсталация, тя се състои от:

  • Външен кръг на инсталацията - представлява топлообменник, през който поетата от почвата топлина се предава на флуида в инсталацията. Тази част от инсталацията се монтира извън сградата, затова се нарича външен кръг.

  • Термопомпа Земя-Вода - тя изпомпва топлинната енергия от почвата.

  • Вътрешен кръг на инсталацията - представлява топлообменник, чрез който изпомпаната топлинна енергия се предава на отоплителните тела в сградата - радиатори, подово отопление, стенно отопление и др. Тази част от инсталацията се монтира в сградата, затова се нарича вътрешен кръг.В зависимост от вида на външния кръг (външния топлообменник) Heliotherm предлага няколко вида геотермални инсталации:

  • Термопомпи Земя-Вода с хоризонтален топлообменник от медни колектори

  • Термопомпи Земя-Вода с вертикален топлообменник пълен с CO2

  • Термопомпи Земя-Вода с хоризонтален или вертикален топлообменник с гликолПо-долу са разгледани тези геотермални инсталации на Heliotherm. При избора на инсталация се консултирайте с нашите експерти. Те ще ви посъветват кой вид геотермална инсталация е най-подходяща за вашия контретен случай.


Термопомпа Земя-Вода

с хоризонтален топлообменник от медни колектори

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален топлообменник от медни колектори

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален топлообменник от медни колектори. Производител: HELIOTHERM, Австрия. Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА.

При тази инсталация топлината от повърхностните слоеве на почвата преминава през колектори от медни тръби, които се монтират хоризонтално на дълбочина 1,5 - 2 метра в земята.

Отоплителната инсталация се характеризира с изключително ниски разходи и COP до 5,6
Това съответства на 81,8 % енергия, получена от вашия терен.

Площта на топлообменника се изчислява според необходимата топлинна мощност. При този вид топлообменник се изисква свободен терен извън сградата с площ около 2,5 пъти по-голяма от тази на сградата, която ще се отоплява. Този терен не бива да се насажда с дървета или да се застроява, за да може да поглъща максимално количество топлинна енергия от слънчевите лъчи.

Повече за предимствата и за техническите характеристики на този вид термопомпи Земя-Вода с хоризонтален топлообменник вижте в приложените по-долу брошури.


Брошури:


Термопомпи Земя-Вода с хоризонтални колектори. Серия BASIC COMFORT

Термопомпи Земя-Вода с хоризонтални колектори. Серия WEB CONTROLТермопомпа Земя-Вода

с вертикален топлообменник пълен с CO2

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и вертикален топлообменник с въглероден двуокис

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и вертикален топлообменник пълен с CO2
Производител: HELIOTHERM, Австрия. Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА.

Външният топлообменник е от медни тръбинапълнени с CO2, които сe полагат в сондажи. 
При необходимост от по-голяма мощност се изграждат няколко сондажа.

Системата е екологично чиста, подходяща е за райони с опазване на водите и е с COP до 5,0.
Това съответства на 78,7 % енергия, получена от вашия терен.

Повече за предимствата и за техническите характеристики на този вид термопомпи Земя-Вода с вертикален топлообменник вижте в приложената по-долу брошура.


Брошури:

Термопомпи Земя-Вода с вертикален топлообменник с CO2. Серия WEB CONTROL


Термопомпа Земя-Вода

с хоризонтален или вертикален топлообменник с гликол

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален или вертикален топлообменник с гликол

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален или вертикален топлообменник с гликол. Производител: HELIOTHERM, Австрия. Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА.

Тези геотермални отоплителни инсталации могат да бъдат изградени, както с хоризонтален, така и с вертикален външен топлообменник. Топлообменникът е от полиетиленови тръби, напълнени с воден разтвор на гликол

Тази геотермална инсталация ви дава 76,7 % енергия от вашия терен около сградата.

Повече за предимствата и за техническите характеристики на този вид термопомпи Земя-Вода с топлообменник с гликол вижте в приложените по-долу брошури.


Брошури:

Термопомпи Земя-Вода с топлообменник с гликол. Серия BASIC COMFORT

Термопомпи Земя-Вода с топлообменник с гликол. Серия WEB CONTROL

Индустриални термопомпи Земя-Вода с топлообменник с гликол