Термопомпи Вода-Вода

Неизчерпаема топлинна енергия от подпочвените води чрез термопомпа Вода-Вода

Термопомпа Heliotherm

Термопомпа Вода-Вода. Официален партньор на Heliotherm за България: Мултиклима ЕООД

Какво е хидротермална енергия и хидротермална инсталация?

Топлинната енергия в подпочвените води се нарича хидротермална енергия. Отоплителните инсталации с термопомпа Вода-Вода изпомпват топлинна енергия от подпочвените води т. е. изпомпват хидротермална енергия. Затова тези отоплителни инсталации се наричат още ХИДРОТЕРМАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда хидротермални инсталации с термопомпи Вода-Вода, производство на HELIOTHERM, Австрия.

Като използвате неизчерпаемата топлинна енергия от подпочвените води на вашия терен, може да намалите с около 70-80% разходите за отопление на вашата постройка: къща, вила, административна сграда, производствени и складови помещения и др.
Приложение на хидротермалните инсталации с

термопомпа Вода-Вода

Хидротермалните инсталации с термопомпи Вода-Вода ви дават възможност да използвате подпочвените води за:

  • отопление на сградата през студените сезони ;
  • охлаждане на сградата през горещите сезони;
  • затопляне на чиста вода за битови нужди,
  • затопляне на вода за басейни и др.


Богатата гама от мощности на термопомпите Вода-Вода обуславя широкото им приложение при отоплението и охлаждането, както на еднофамилни и многофамилни къщи, така и на хотели, болнични заведения, училища, детски градини, административни сгради и др.
Хидротермална отоплителна инсталация с

термопомпа Вода-Вода

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален топлообменник от медни колектори

Отоплителна инсталация с термопомпа Вода-Вода. Производител: HELIOTHERM, Австрия.
Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА.

Термопомпите Вода-Вода изпомпват топлинната енергия от подпочвените води - сондажни кладенци, дренажни води и др. Изпомпаната топлинна енергия се отдава чрез топлообменник на водата, циркулираща във вътрешната инсталация, а охладената вода се реинжектира (връща) в попивателен кладенец или сондаж.

Предимството на хидротермалните инсталации с термопомпи вода-вода е това, че температурата на подпочвените води остава почти постоянна през цялата година - около 12°С.

Затова термопомпите Вода-Вода имат най-голяма ефективност и гарантиран постоянен коефициент на трансформация (COP) поради непроменливата температура на подпочвените води.

Коефициентът COP показва съотношението между консумираната от термопомпата електрическа мощност (kW) и отдадената от нея топлинна енергия (kW) за отопление на сградата. Когато температурата на подпочвените води е в интервал 8-13 °С и подаваната на топлоносителя температура е 35 °С, коефициентът на трансформация на термопомпата е COP = 5÷7. В този случай за всеки вложен 1 киловат електроенергия за задвижване на термопомпата, ще получим от нея 5÷7 киловата топлинна енергия за отопление на сградата.


Повече за предимствата и за техническите характеристики на термопомпи Вода-Вода вижте в приложените по-долу брошури.


Брошури:

Термопомпи Вода-Вода. Серия WEB CONTROL

Индустриални термопомпи Вода-Вода