Термопомпи Въздух-Вода

Неизчерпаема топлинна енергия от въздуха в околната среда чрез термопомпа Въздух-Вода

Термопомпа Heliotherm

Термопомпа Въздух-Вода. Официален партньор на Heliotherm за България: Мултиклима ЕООД

Какво е аеротермална енергия и аеротермална инсталация?

Топлинната енергия във въздуха на околната среда се нарича аеротермална енергия. Отоплителните инсталации с термопомпа Въздух-Вода изпомпват топлинна енергия от въздуха т. е. изпомпват аеротермална енергия. Затова тези отоплителни инсталации се наричат още АЕРОТЕРМАЛНИ ИНСТАЛАЦИИ.

МУЛТИКЛИМА ЕООД проектира и изгражда аеротермални инсталации с термопомпи Въздух-Вода, производство на HELIOTHERM, Австрия.

Като използвате неизчерпаемата топлинна енергия от подпочвените води на вашия терен, може да намалите с около 70 % разходите за отопление на вашата сграда.
Приложение на аеротермалните инсталации с

термопомпа Въздух-Вода

Аеротермалните инсталации с термопомпи Въздух-Вода ви дават възможност да използвате топлинната енергия от въздуха на околната среда за:

  • отопление на сградата през студените сезони ;
  • охлаждане на сградата през горещите сезони;
  • затопляне на чиста вода за битови нужди,
  • затопляне на вода за басейни и др.

Аеротермална отоплителна инсталация с

термопомпа Въздух-Вода

Отоплителна инсталация с термопомпа Земя-Вода и хоризонтален топлообменник от медни колектори

Отоплителна инсталация с термопомпа Въздух-Вода. Производител: HELIOTHERM, Австрия.
Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА.

Термопомпата Въздух-Вода произвежда топлинна енергия с помощта на външен изпарител, който се монтира на открито.

Тъй като се изисква малко пространство за външния изпарител, тази система е популярна с използване на малки площи. Системата е защитена от замръзване.

Отоплителната инсталация с термопомпа Въздух-Вода използва до 71 % неизчерпаема енергия от въздуха. Тя се инсталира без сондиране и не изисква издаване на разрешителни.

Опростената технология гарантира изключително привлекателната цена на тези аеротермални инсталации с термопомпи Въздух-Вода на Heliotherm.

Термопомпите Въздух-Вода със сплит система имат по-висока ефективност, която се дължи на директната система на изпарение.

Термопомпите Въздух-Вода на Heliotherm работят ефективно и при много ниски температури (до -20 °С) на атмосферния въздух. По този начин се гарантира подаването на топлинна енергия към отоплителната инсталация през целия отоплителен сезон. За този тип термопомпени инсталации най-подходящите отоплителни тела са водното подово отопление и вентилаторните конвектори.


Повече за предимствата и за техническите характеристики на термопомпи Въздух-Вода вижте в приложените по-долу брошури.


Брошури:

Термопомпи Въздух-Вода (сплит система). Серия BASIC COMFORT

Термопомпи Въздух-Вода (сплит система). Серия WEB CONTROL