Система за дистанционно управление на термопомпи

Термопомпа Heliotherm

Термопомпа HELIOTHERM. Официален партньор на Heliotherm за България: Мултиклима ЕООД

Управлявайте работата на вашата термопомпена инсталация от всяка точка на света

Дистанционната технология за управление на Хелиотерм е създадена да управлява всички видове термопомпи Heliotherm, които са съвместими с web control®. Тази уеб технология е подходяща за:


  • Дистанционно включване, изключване и управление на режима на работа на термопомпените инсталации, за дистанционна диагностика на отоплението или охлаждането на вашата сграда, на производството на топла вода за битови нужди и др.

  • Системата за дистанционно управление на термопомпата е приложима едновременно за клиента чрез Интернет и за филиала на Хелиотерм чрез директна връзка.


Клиентът има възможност да проверява и да променя оперативните условия и температурата, да засича брояча на своята система за регулиране на термопомпата от всяка точка на света.

Освен това филиалите на Хелиотерм могат да предложат специални услуги на своите клиенти, като например: модификации в програмата на таймера, различни дистанционни настройки на режима на работа и на топлинната крива, както и диагностика и оптимизация на работата системата.Система за дистанционен контрол на термопомпи Heliotherm

Система за дистанционен контрол на термопомпи Heliotherm. Производител: HELIOTHERM, Австрия.
Официален партньор за България: МУЛТИКЛИМА ЕООД.
Брошури:


Система за дистанционен контрол на термопомпи HELIOTHERMИнвенторната технология за термопомпи на HELIOTHERM