Отоплителни котли

Отопление на сгради с котли на твърдо гориво, котли на нафта и газ или с настенни котли на газ

Мултиклима ЕООД: Проект и монтаж на отоплителни инсталации

Предимствата на отоплението на къща чрез котел са многобройни.

Поддържа се само една камера за горене, която в зависимост от горивото изисква повече или по-малко грижи и почистване.

Чрез система от тръбна инсталация и радиатори се отоплява цялото жилище. Монтираните вентили позволяват регулиране на подаваната топлина и реализацията на икономии за тези помещения, които не се използват или трябва да бъдат отоплявани в ограничен период от време спрямо останалите.

При проектиране на локално парно често се комбинира отопление на жилището и осигуряване на топла вода за битови нужди.

При използването на твърдо или течно гориво се прави и успоредно комбиниране на електрически модул към котела за подсигуряване на прецизно управляем и същевременно резервен източник на енергия.Отопление с котел или с термопомпа?


Знаете, че термопомпените инсталации са значително по-модерната и перспективна технология за отопление, те са по-екологични, по-ефективни и с по-малък разход за отопление.

Повече по темата: "Защо термопомпените отоплителни инсталации са най-доброто и перспективно решение за отопление?", може да прочетете ТУК.

Термопомпените инсталации обаче изискват по-голяма начална инвестиция. Инвестицията се възвръща бързо от по-големите икономии на разходи за отопление, но ако не можете да си позволите такава начална инвестиция, отоплителните котли са вашето решение.


Мултиклима ЕООД проектира и изгражда отоплителни инсталации със следните видове котли:


  • Котли на нафта и газ
  • Настенни газови котли
  • Котли на твърдо гориво