Климатизация с водоохлаждащи агрегати

За климатизация на граждански и промишлени обекти с инсталации със среден капацитет

Мултиклима ЕООД: Проект и монтаж на климатични инсталации

Намират широк обхват на приложение в съвременената климатизация на граждански и промишлени обекти за системи със среден капацитет.

Те отговарят на всички изисквания за монтаж на открито. В частност компресорите са поместени в специално изградено звукоизолирано затворено отделение. Контролният панел е защитен с двойно покритие за монтаж открито.


ОТОПЛЕНИЕ ПРИ -10 °C ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА Моделите на термопомпи са съвкупност от няколко върхови реализации, фокусирани върху ефективната и разширената работа в зимен режим, при сурови условия на открито.
Термопомпите могат да бъдат снабдени с алтернатива за ниски температури. 
Това поддържа работата на компресорът в неговите нормални граници, гарантиращи работа при 
– 10 0C външна температура на въздухът.


ИНТЕГРИРАН ХИДРАВЛИЧЕН МОДУЛ
Проектиран е, за да намалява работа на инсталацията до минимум.
Интегрираният хидравличен модул е алтернатива, която съчетава всички хидравлични компоненти, оптимално пространство при инсталиране, време и средства.