Климатизация с чилъри с водно охлаждане

За климатизация на помещения, както и за отопление на помещения при работа в термопомпен режим

Мултиклима ЕООД: Проект и монтаж на климатични инсталации

Чилърите с водно охлаждане се използват предимно за охлаждане на помещенията, като едно от основните им предимства е широкият диапазон, в който варира мощността им по отношение на студопроизводството.

Голяма част от чилърите с водно охлаждане могат да работят и в термопомпен режим, което дава възможност да се използват и за отопление през преходните сезони на годината.

При чилърите е възможно независимо регулиране на температурата в различните помещения. Сред наложилите се решения е комбинацията между чилър и вентилаторни конвектори.


Чилърите с водно охлаждане са ефективникомпактни и надеждни климатични системи на конкурентни цени.