Климатизация с климатични камери

За климатизация на хранително-вкусова и фармацевтична промишленост, хотели, болници, летища и др.

Мултиклима ЕООД: Проект и монтаж на климатични инсталации

Климатичните камери задоволяват изискванията на пазара в различни сектори на приложение. 

Традиционни сектори: жилищни здания, летища, банки, магазини, хотели, музеи, театри, кина, зали, студиата на телевизията, библиотеките и центровете за обработка на данни.

Специфични сектори: фармацевтична продукция, хранително-вкусова промишленост, болници, контрол на производствени процеси.

Климатичната камера
предоставя специализирано решение за оптимизиране на въздуха в много помещения. Климатичната камера може да се конфигурира за вашата сграда без ограничения, тъй като имат уникална модулна конструкция и могат да бъдат оразмерени спрямо вашите изисквания. Модулната конструкция улеснява също транспортирането и сглобяването на място.

Климатичната камера може да осигури необходимия въздушен поток чрез правилен подбор на размерите на напречното сечение на камерата.

Всички климатични камери са проектирани за оптимална енергийна ефективност.