Геотермални сондажи от Мултиклима

Сондажи за водочерпене. Реинжекционни сондажи. Сондажи за термопомпени инсталации

Сондажи от Мултиклима: геотермални сондажи, сондажи за водочерпене, реинжекционни сондажи, проучвателни сондажи.

Мултиклима ЕООД извършва сондажи със собствена сонда до 100 м дълбочина.
Услугите, които предлагаме в областта на сондирането са:

  • геотермални сондажи;

  • сондажи за водочерпене;

  • реинжекционни сондажи.Извършваме водоснабдителни сондажи, сондажи за термопомпени инсталации, проучвателни сондажи и инженерна геология.

Фирмена политика към нашите клиенти е да гарантираме качествено, бързо и коректно изпълнение на извършваните от нас сондажни дейности.Цени за сондажиЦените ни за геотермални сондажи, сондажи за водочерпене, проучвателни и други сондажи са конкурентни и подлежат на договаряне в зависимост от:

  • геоложките условия на терена;
  • дълбочината и диаметъра на сондажния отвор.


За повече информация се свържете с нашите специалисти.Сондата на Мултиклима за сондажи с дълбочина до 100 м.

Сондата на Мултиклима за сондажи с дълбочина до 100 м.