Сертификати на Мултиклима

 

Сертификат на МУЛТИКЛИМА,

издаден от МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО (IQA), удостоверяващ управление на качеството за всички дейности на фирмата, съгласно стандарта
ISO 9001:2008

Сертификат на Мултиклима ЕООД за управление на качеството по ISO 9001:2008

Сертификат на МУЛТИКЛИМА

за Официален партньор на HELIOTHERM

Сертификат на Мултиклима ЕООД - официален партньор за България на Heliotherm

Сертификат на МУЛТИКЛИМА,

издаден от HELIOTHERM, за най-добър проект на термопомпена инсталация за Октомври 2011 г. и постигнат коефициент на трансформация COP 8,4.
Сертификат на Мултиклима ЕООД за изградена термопомпена инсталация с COP 8,4!

Сертификат на МУЛТИКЛИМА,

издаден от БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ, за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, зъдържащи над 3 кг. флуорирони парникови газове.
Сертификат на Мултиклима ЕООД, издаден от БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ

Сертификат на МУЛТИКЛИМА,

издаден от AMASOND, Австрия, за проектиране и изграждане на геотермални системи за топлообмен.

Сертификат на Мултиклима ЕООД, издаден от БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА МАШИНОСТРОЕНЕ